1.500.000 تومان

1.500.000 تومان

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل - یک دستگاه - یک هارد 1 ترا - 4 عدد اداپتور - 8 عدد BNC

2.200.000 تومان

2.200.000 تومان

4 عدد دوربین 2 مگاپیکسل - یک دستگاه - یک هارد 1 ترا - 4 عدد اداپتور - 8 عدد BNC

2.500.000 تومان

2.500.000 تومان

8 عدد دوربین 2 مگاپیکسل - یک دستگاه - یک هارد 2 ترا - 8 عدد اداپتور - 16 عدد BNC

4.200.000 تومان

4.200.000 تومان

8 عدد دوربین 2 مگاپیکسل - یک دستگاه - یک هارد 2 ترا - 8 عدد اداپتور - 16 عدد BNC

برای سفارش و برقراری ارتباط آسان تر لطفا عضو کانال تلگرامی آلاش شوید.


تلگرام آلاش

cctvalash@